Skip to main content

Ab Salmonfarm Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Ab Salmonfarm Oy (Y-tunnus 0700980–9)

Puhelinnumero: 02 521 0180 (vaihde)

Sähköposti: info@salmonfarm.fi

Kotisivut: www.salmonfarm.fi

 

Yhteyshenkilö

Ida Gustafsson, talous- ja henkilöstöjohtaja

Ab Salmonfarm Oy
Sähköposti: ida.gustafsson@salmonfarm.fi
Puhelin: 044 219 3959

 

Rekisterin nimi

Salmonfarm asiakas- ja yritysrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Asiakas- ja yritysrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tilasto- ja markkinatutkimusten suorittamiseen, palvelujen tarjoamiseen ja tuottamiseen, liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä Ab Salmonfarm Oy:n viestintään ja palveluiden markkinointiin.

 

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Yrityksistä Ab Salmonfarm Oy:n henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:

– nimi, osoite, Y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero
– toimiala ja mahdolliset tuote- ja palvelukuvaukset
– henkilöstömäärä, liikevaihtoluokka
– palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen käyttö
– asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
– mahdolliset laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

 

Asiakashenkilöstä Ab Salmonfarm Oy:n henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:

– nimi, syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli, asuinkunta ja –maa
– sidokset yrityksiin, kehittämishankkeisiin tai järjestöihin
– yhteystiedot (sähköposti, osoitetiedot, puhelinnumerot, fax, verkkolaskutunnus)
– palautetiedot sekä reklamaatio tiedot
– kirjoitetut laskut ja niiden maksutilanne
– tuotetut ja tarjotut palvelut
– asiakkaan luovuttamat dokumentit sekä sähköpostiviestintä
– osallistuminen Ab Salmonfarm Oy:n tilaisuuksiin
– asiakkaalle lähetetty markkinointiviestintä ja tiedot yhteydenotoista

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriä päivitetään asiakassuhteen aikana asiakkaalta saatavin ja kerättävin tiedoin. Yritystietoja kerätään, talletetaan ja päivitetään Kaupparekisteristä. Rekisteritietoja kerätään ja päivitetään myös yritysten julkisilta www-sivuilta, saapuneista sähköposteista, Ab Salmonfarm Oy ja sen yhteistyötahojen verkkosivuilla sijaitsevilla lomakkeilla sekä erilaisissa asiakas-, messu- ja markkinointitapahtumissa. Yritys- ja henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Lisäksi rekisteritiedot siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoihin on pääsy kolmansilla osapuolilla vain tietojärjestelmien huoltotarkoituksessa, kolmansilta osapuolilta vaaditaan salassapitoa ja käyttöoikeutta tietoihin ei luovuteta.

Yritystiedoista voidaan luovuttaa Kaupparekisterin tietojen mukaisesti yrityksen tunniste- ja yhteystiedot kuten Y-tunnus, toiminimi ja mahdolliset apu- ja rinnakkaistoiminimet, kotipaikka tai kunta, josta toimintaa johdetaan, posti- ja käyntiosoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot, päätoimiala ja yritysmuoto. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa edelleen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten.

Ab Salmonfarm Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin, ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietoja säilytetään Ab Salmonfarm Oy henkilökunnan käyttöön tarkoitetulla verkkolevypalvelimella, joka on suojattu.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on:

  • oikeus saada pääsy tietoihinsa
  • oikeus tietää tietojensa säilytysajasta tai sen määrittämiskriteereistä
  • oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista
  • oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
  • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • oikeus peruuttaa annettu suostumus, kun käsittely perustuu annettuun suostumukseen
  • oikeus saada tieto siitä, onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen perustuva vaatimus, onko rekisteröidyn pakko toimittaa tällaiset tiedot ja mitä seurauksia seuraa, jos tietoja ei anneta
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Pyynnöt ja tiedustelut tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen: tiedustelu@kasnas.com tai postitse osoitteeseen: Ida Gustafsson Ab Salmonfarm Oy, Kasnäsvägen 1294, 25930 Kasnäs