Skip to main content

VASTUULLISUUS

Salmonfarmilla on ympäristö- ja laatusertifikaatit, jotka ohjaavat toimintaa. Seuraamme alaamme koskevaa lainsäädännön kehitystä, sekä kuluttajien tarpeita ja trendejä.

Vastuullisuustyö Salmonfarm

Salmonfarmilla on ympäristö- ja laatusertifikaatit, jotka ohjaavat toimintaamme. Seuraamme alaamme koskevaa lainsäädännön kehitystä, sekä kuluttajien tarpeita ja trendejä. Ympäristön osalta vastuullisuustyö perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön, ympäristölupaan ja ISO -standardin mukaiseen järjestelmään.

Osa vastuullisuustyötämme on myös toiminnan ja tuotannon jatkuva kehittäminen. Tavoitteenamme on toimia mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Hyödynnämme esimerkiksi tietokoneohjattua teknologiaa ruokinnassa. Näin minimoimme hävikin. Kalojen ruokinnassa taas käytämme rehua, joka on valmistettu Itämerestä kalastetusta kaloista ja näin lisäämme Itämeren ravintokiertoa.

Elintarviketuotannossamme olemme panostaneet koko kalan hyödyntämiseen ja automaatioon. Tänä päivänä hyödynnämme kalan täysin ja raaka-ainetta ei mene hukkaan. Käyttämämme vesi valmistetaan merivedestä juomavedeksi vedenpuhdistuslaitoksellamme. Tuotannossa olemme myös panostaneet paljon vedenkulutuksen pienentämiseen.

Kalajauhon ja kalaöljyn valmistuksen kautta olemme mukana parantamassa Itämeren tilaa. Myymme tuottamamme raaka-aineet eteenpäin yhteistyökumppanillemme, muun muassa Raisoaqualle, joka jalostaa tuottamastamme kalajauhosta- ja öljystä Baltic Blend Itämerirehua.

Sen sijaan, että kalajauhoa tuodaan ulkomailta (kuten ennen Salmonfarmin tehdasinvestiontia 2015), onnistumme vähentämään Itämeren kuormitusta kierrättämällä Itämeren omia ravinteita. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että suomalaiset pääsevät syömään Itämeren parempaan kuntoon kala kerrallaan.

Vastuullisuustyön tavoitteet ja päämäärät

Vastuullisuus on asiakkaillemme ja eteenkin loppuasiakkaille (kuluttajat) hyvin tärkeää. Monet tekevät aktiivisesti valintoja päivittäiseen ostokäyttäytymisen kautta. Tavoitteenamme on vastata mahdollisimman hyvin asiakkaiden toiveisiin, esim. siitä miten ja missä kaloja kasvatetaan, mitä ne syövät, ja miten arvomme näkyvät päivittäisessä toiminnassamme.

Kalojen alkuperä

Merkittävä määrä jatkojalostetusta kalasta tulee omasta tuotannosta, näin voimme myös parhaalla mahdollisella tavalla varmistaa kalojen laadun. Teemme myös yhteistyötä muiden suomalaisten ja ulkomaisten yritysten kanssa jotka toimittavat meille kalaa. Meillä on yhteistyökumppaneita Itämeren alueella ja Norjassa. Tärkeimmät kumppanuudet ovat suomalaisten, ruotsalaisten, virolaisten ja norjalaisten yritysten kanssa.

Kehittäminen

Yrityksemme on historiansa aikana toiminut edelläkävijänä monessa asiassa. Olemme aina panostaneet uuteen teknologiaan ja pyrkineet toimimaan edeltäjänä. Tähän pyrimme myös jatkossa.

Case esimerkki

Vuosina 2015-2016 toteutimme Suomen ensimmäisen kalajauhotehdasinvestoinnin. Tämän myötä ostamme vuosittain noin 35.000 tonnia silakkaa ja kilohailia, joka on pyydystetty Itämerestä. Tämän kautta merkittävä määrä tuonti kalajauhoa korvataan kotimaisella kalajauholla.

Kun Itämeren alueella kasvatetut kalat ruokitaan lähirehulla, ravinteet kiertävät eikä niitä tule Itämereen sen ulkopuolelta. Yhteistyökumppanimme, Raisioaquan, valmistamalla Itämerirehu Baltic Blendillä kasvatettu kalakilo vähentää Itämereen päätyvää fosfori- ja typpikuormaa. Raisioaquan kuva havainnollistaa sen yllä.

Laatu

Tehokas kylmäkuljetusketju turvaa laadukkaat tuotteet asiakkaillemme. Toimitusketju on vahva osaamisalue ja ydinprosessi mihin olemme panostaneet. Katamme koko prosessin merestä kuluttajalle.

Laatu lisää viihtyisyyttä, motivaatiota ja tehokkuutta. Henkilökunnan osaamisesta huolehtiminen on keskiössä kun luomme edellytyksiä yrityksen menestymiselle. Asiakkaan palaute ja kehitysehdotukset ovat meille tärkeitä kehitystoiminassamme.

Salmonfarm on sitoutunut lakisääteisten vaatimusten noudattamiseen sekä jatkuvaan parantamiseen ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 22000 standardien mukaisesti.

Sertifikaatit

Salmonfarmilla on käytössä ISO 9001, ISO 14001 ja FSSC 22000 standardit ja sertifikaatit. Lisää tietoa sertifikaateista löydät osoitteesta: www.dnv.com

Oivahymy-raportit

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, josta näkee elintarvikeviranomaisten tekemät valvontatulokset. Oivahymy.fi -sivustolta voit käydä katsomassa raporttimme. Uusimmat raportit julkaistaan sivustolle aina niiden valmistuttua.

» Tutustu Salmonfarmin Oiva-raportteihin

» Tutustu Nauvo Fish Oiva-raportteihin