Skip to main content

PRODUKTER

Största delen av våra produkter tillverkas av inhemsk odlad regnbågslax, av vilken vi framställer produkter för storkök och företag i horeca-branschen.

REGNBÅGSLAX

Regnbågslaxen är en mycket populär fisk på matbordet och den överlägset mest odlade fiskarten i Finland. Ungefär 90 % av den odlade fisken i Finland utgörs av regnbågslax. Största delen av den finländska regnbågslaxen odlas i Skärgårdshavet, så också Salmonfarms regnbågslax.

Hälsosamheten kan påverkas betydligt genom rätt utfodring av fisken. All vår regnbågslax utfodras med inhemskt miljövänligt foder. De viktigaste råvarorna (fiskmjöl och -olja) kommer från vår egen fiskmjölsfabrik. I odlingen av regnbågslax har vi satsat på en fungerande och snabb leveranskedja. Fiskarna föds upp nära förädlingsanläggningen, vilket gör att vi kan säkerställa en fungerande kylkedja och en slutprodukt av hög kvalitet.

Av regnbågslax tillverkar vi bland annat varmrökt, kallrökt och gravad regnbågslax, som är mycket populära på det finländska festbordet. Rom av regnbågslax är en annan produkt med stor efterfrågan. En betydande del av våra regnbågslaxprodukter görs, enligt efterfrågan och behov, som lösfrysta för storkök. En del av våra produkter säljs också färska.

SIK

Siken har blivit allt populärare på det finländska mat- och festbordet. Sikodling har blivit allt vanligare och en betydande del av den finländska siken är odlad. I Finland har man odlat sik i över 20 år. Salmonfarms sik odlas i Skärgårdshavet. Hälsosamheten kan påverkas betydligt genom rätt utfodring av fisken. Vi utfodrar våra fiskar med inhemskt miljövänligt foder. De viktigaste råvarorna i fodret (fiskmjöl och -olja) kommer från vår egen fiskmjölsfabrik.

Våra sikar säljs till stor del som hela eller fileade.

STRÖMMING

Strömmingen är en del av den finländska mattraditionen och som matfisk är den förmånlig och näringsrik. Näringsvärdet i strömming är utmärkt och den kan används mångsidigt. Rätt tillredd är den en delikatess som hittas på många av de finländska matborden.

Strömmingen är en vild fisk och Finlands viktigaste fisk, både i fångstmängd och -värde. För våra produkter införskaffar vi strömming av vår samarbetspartner. Strömmingen fångas på Östersjöområdet (FAO 27.3d).

ÖVRIG FISK

Vi erbjuder även våra kunder filéer av abborre, gös och röding. Fiskarna kommer fån Östersjöområdet. Lika som med fisken från vår egen produktion, är kvaliteten mycket viktig också vid införskaffandet av vild fisk.

Vårt mål är att kunna erbjuda inhemsk fisk i största möjliga grad. Om det inte finns tillgång till inhemsk fisk prioriterar vi fisk från närområden.