Skip to main content

FÖRETAGET

Ab Salmonfarm är ett företag
inom fiskbranschen.
Vi är specialiserade på fiskodling, fiskförädling samt på produktion av fiskmjöl och fiskolja.

Ab Salmonfarm Oy

Vi har trettio års erfarenhet av fiskodling och –förädling. Av högklassiga råvaror tillverkar vi lösfrysta, förädlade, vakuumförpackade produkter, samt färskvaror. Våra produkter säljs i första hand till partihandeln. I vår fiskodlingsenhet odlar vi både regnbågslax och sik.

I vår fiskmjölsfabrik tillverkar vi fiskmjöl och fiskolja. Produkterna som tillverkats i fiskmjölsfabriken vidareförädlas av våra samarbetspartner till fiskfoder.

LEDNING

Salmonfarm är ett familjeföretag som ägs av familjemedlemmarna Wilhelm Liljeqvist och Henrika Enestam. Wilhelm Liljeqvist fungerar som verkställande direktör och leder företaget i andra generation. Du kan bekanta dig med våra nyckelpersoner och deras ansvarsområden nedan.

Företagsledning, Wilhelm Liljeqvist
Ekonomi och personal, Ida Gustafsson
Produktion, Roger Hakalax

MÅLSÄTTNING

Vårt strategiarbete är under arbete 2019, vi uppdaterar sidorna inom kort.

VÄRDERINGAR

Vårt strategiarbete är under arbete 2019, vi uppdaterar sidorna inom kort.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

FISKODLING

Salmonfarm är en av pionjärerna inom fiskodlingen i Finland och vi har närapå 40 års erfarenhet av att odla regnbågslax. Genom årtiondena har vi deltagit i utvecklandet och främjandet av fiskodlingen i Finland. Vi har sammanlagt 9 fiskodlingsanläggningar. Vår fisk (regnbågslax och sik) odlas i Åbolands skärgård, nära vår produktion i Kasnäs.

Vi är fortfarande aktivt med i utvecklingsarbetet. Bland annat har vi investerat i datastyrd teknologi för fiskutfodring. På så sätt minimerar vi foderspillet och näringsbelastningen i havet. Vi använder oss av foder som vidareförädlas av vårt eget fiskmjöl. Då ökar vi inte på Östersjöns näringsbelastning, eftersom fisken matas med foder som är tillverkat på råvaror som fiskats ur Östersjön.

Då vi själva svarar för hela produktionskedjans alla skeden kan vi säkra på en obruten kylkedja och en färsk vara. Fiskarna levereras till vår fiskförädlingsfabrik under samma dag som de rensas. I renseriet har vi investerat i branschens senaste teknologi, där fiskens välmående beaktas (Humane stunning and bleeding). Processen är långt automatiserad och energieffektiv.

FISKFÖRÄDLING

Salmonfarm har en lång tradition av att förädla fisk. Regnbågslax och strömming har genom åren varit våra huvudprodukter. Idag tillverkas största delen av våra produkter av inhemsk odlad regnbågslax. Av den tillverkar vi produkter för storkök och företag inom horeca-branschen. Så gott som alla av våra produkter tillverkas enligt private label-avtal för större aktörer inom partihandeln i Finland. Av våra produkter är varmrökt, kallrökt och gravad regnbågslax populära. För storkök görs regnbågslax i många olika varianter, bl.a. portionsbitar, tärningar och strimlor. En annan viktig produkt är rom av regnbågslax.

Till vår produktfamilj hör också våra egna Merihyvä produkter.

FISKMJÖL OCH FISKOLJA

Det nyaste inom vår affärsverksamhet är tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. På marknaden fanns det efterfrågan på en inhemsk aktör inom området, så vi svarade på den. År 2015 investerade vi i en ny produktionsanläggning och 2016 inleddes fullskalig produktion. Idag är fiskmjölstillverkningen en betydande del av vår affärsverksamhet och genom den är vi också starkt med och förbättrar Östersjöns välbefinnande. Vår fiskmjölsverksamhet har ett gediget samarbete med den finländska fiskfodertillverkaren Raisioaqua.

Genom vår fiskmjölsproduktion är vi också aktivt med i utvecklingsarbetet. Vårt fiskmjöl tillverkas av strömming och vassbuk från Östersjön. Då man inom fiskodlingen använder foder som tillverkats av fisk från Östersjön, blir det ett kretslopp av näringsämnen. Genom att minska mängden näringsämnen som utifrån tillförs Östersjön, minskar också belastningen. I praktiken tar man ut näringsämnen från Östersjön i form av strömming och vassbuk. Av det tillverkas fiskmjöl och-olja som används som råvara vid tillverkningen av fiskfoder. För varje kilogram fisk som produceras med närfoder återvinner man fosfor och kväve, stöder en hållbar utveckling och erhåller en förbättrad livsmedelstrygghet.

HOTEL KASNÄS

Ab Kasnäsudden Oy är Salmonfarms självständigt fungerande dotterbolag. Hotel Kasnäs, som erbjuder skärgårdsupplevelser året om, är ett växande företag i turismbranschen. Till sercvicehelheten hör badhus, hotell-, restaurang- och konferenstjänster samt en gästhamn med full service, butik, glasskiosk och caravan-område. Turismverksamheten sysselsätter 20 personer året om och upp till 70 personer sommartid. Man kan bekanta sig närmare med turismverksamheten på adressen: www.kasnas.com