Ympäristö

Ab Salmonfarm Oy ostaa, valmistaa, varastoi ja markkinoi erillaisia kalaesijalosteita sekä kotimaahan että vientiin. Raaka-aineena käytämme lähinnä kotimaista, kasvatettua ja villiä kalaa.

Ab Salmonfarm Oy omistaa myös Ab Kasnäs Udden Oy:n jolla on hotelli, ravintola, kauppa ja vierasvenesatama Kasnäsissä.

Ab Salmonfarm Oy:n ympäristöpolitiikan keskeinen periaate on ympäristömme pilaantumisen estäminen sekä yrityksen ympäristönsuojelutason jatkuva parantaminen. Tavoitteenamme on vähentää kalankasvatuksen ja kalankäsittelyn ja jalostuksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia, joista merkittävin on mereen kulkeutuva ja syntyvä jäte. Ympäristövaikutuksia vähennämme materiaalihallinnon, investointien ja tuotantomenetelmien kehittämisen avulla. Keskeiset ympäristöpäämäärämme ovat kokonaisjätemäärän vähentäminen ja pakkausjätteen kierrätys/ hyötykäytön lisääminen. Arviomme ympäristöpäämääriemme ja -tavoitteidemme toteutumista vuosittain.

Noudatamme ympäristön hoitamiselle asetettuja lakeja ja säädöksiä.

Tämä ympäristöpolitiikka kattaa Ab Salmonfarm Oy:n kalankasvattamon/ perkaamon ja kalanjalostuslaitoksen Kasnäsissa.

Ympäristöpolitiikka on osa Ab Salmonfarm Oy:n toiminnan laatuajattelua.

Wilhelm Liljeqvist
Toimitusjohtaja